Våre entreprenørtjenester

Profesjonelt utført arbeid av erfarne maskinførere og håndverkere.

Vi bistår deg gjerne med:

Grunnarbeid

Vi utfører alt innen grunnarbeid, veigraving, planering og opparbeiding av tomteareal for nye og eksisterende bygg, samt opplasting og håndtering av masser.

Vann og avløp

I forbindelse med VA-anlegg hjelper vi deg med alt av kommunalteknisk installasjoner. Vi graver grøfter, legger vann- og avløpsrør, monterer pumpestasjoner og utfører service og vedlikehold.

Naturstein og støttemurer

Vi etablerer komplette murer av både naturstein og betong. Vi har erfaringen som gir deg et nøyaktig og pent sluttresultat. Spør oss gjerne om råd til ditt neste prosjekt!

Drenering

Dårlig drenering kan bli en kostbar affære. Vi kontrollerer og utfører tiltak for fjerning av unødvendig overvann trygt og effektivt.

Sprengning og fjellsikring

Bendiksen Entreprenør har erfaring med sprenging av fjell og berg både i stor og liten skala. Vi både sprenger og har maskineri for pigging. Vi utfører også fjellbolting og sikring av fjell.

Tunellarbeid

Vi utfører tunnelloppgradering, service og vedlikehold i tuneller over hele Norge.

Utdyping og mudring

Vi har en moderne maskinpark og utfører utdyping og mudring i sjø, fjellrensk og arbeid i bæresvake områder. Våre største maskiner har rekkevidde på inntil 23 meter og kan om ønskelig plasseres på lekter.

Fiber- og kabelanlegg

Vi graver komplette grøfter for EL og nettstasjoner. Ved utbygging av fiber kan vi levere komplett prosjekt med prosjektering, tegning, fiberpløying, graving, innmåling og dokumentasjon, blåsing, skjøting, nodearbeid og komplett installasjon i bygg og bolig. Vi har også kontrakter på service, vedlikehold og fortetning.

kran og spesialtransport

Vi tilbyr kranbil med 90 tonnmeterskran. Rekkevidde inntil 34m. Blant annet er bilen utstyrt med hydrauliske båtstøtter, forlengbart plan, vakumløfter for glass, løfteåk for båt samt hydraulisk klo, grabb og vinsj. Vi utfører også spesialtransport med kapasitet for både bred, lang og tung last. Blant annet har vi semihengere som kan trekkes ut inntil 6m ekstra i lengden. Vi har erfarne sjåfører både ved ktaning, transportering og i våre følgebiler. Alle våre biler innehar transportløyver. Kontakt oss for mer informasjon.

Massetransport

Trenger du løsmasser, knuste masser og stein transportert til byggeprosjektet? . Vi har 3-akslede, 4-akslede  biler med og uten henger, samt tippsemier. Vi har også traktorer med dumperhenger.

Vi har god kapasitet og utfører jobben trygt og effektivt

Betongarbeid

Vi er en allsidig entreprenør og har styrket våre arbeidsområder innen betongarbeid. Vi utfører små og store jobber innen fundamentering, ringmurer, gulv, vegger, støttemurer, pussing og isolering med mer. Vi utfører også betongsaging og kjerneboring. Hos oss får du betongjobben gjort komplett – enkelt og greit.

Kontakt Espen Korneliussen for en hyggelig betongprat på tlf. 75 02 20 00.

Riving og miljøsanering

Vi kan stå for komplett riving og sanering av bygg og konstruksjoner. Alt fra planlegging, søknader og dokumentasjon til manuell og maskinell riving med sortering, opplasting og transport til godkjente mottak.

Trenger du en erfaren entreprenør?

Kontakt oss gjerne for en hyggelig prat, helt uforpliktende.

Kontakt oss